Avaleht


Teadustöö


Inimesed


Kontakt


Lingid


Füüsika alused LOMR.07.012 (3 EAP)

Aine lühikirjeldus

Kursuse põhieesmärk on anda ettekujutus nüüdisaegsest füüsikalisest maailmapildist ja korrastada senised füüsikateadmised, et olla valmis edaspidi loetava aine LOMR.07.011 Bioloogiline füüsika omandamiseks.

Loengukursuse käigus kontrollitakse edasijõudmist kontrolltöö abil.

Kohustusliku osana kuulub Füüsika aluste kursuse juurde neli praktikumitööd.Praktikumid on seatud loengutes saadud teoreetiliste teadmiste näitlikustamiseks ja tegelikkusega seostamiseks, reaalse,"käed sees" laboritöö tunnetamiseks, aga ka täiendava teabe saamiseks. Praktikumitöödes uuritakse nt aurumist ja selle energeetikat, valguse neeldumist ja spektrofotomeetria rakendusi, atmosfääri meteoroloogilisi parameetreid ning värskendatakse teadmisi igapäeva-elektri kohta.
Praktikumid tomuvad Vanemuise 46, ruumis 209

Ainekursuse läbimist toetavad ka seminarid. Seminarides tuletatakse meelde varemõpitud hädavajalikke matemaatilisi teadmisi, õpitakse graafikuid "läbi nägema", süvendatakse teatud kursusega seotud ülesannete lahendamise võtteid ja saavutatakse vilumus asjakohaste ülesannete lahendamisel.
Seminarid toimuvad Vanemuise 46, suures auditooriumis (ruum 225)


Kirjalik arvestus

Kirjalikule arvestusele pääsemiseks peavad kõik neli praktikumitööd ja kontrolltöö olema arvestatud!

Arvestus koosneb 10 küsimusest ja 5 ülesandest. Vastamiseks on aega 2 tundi.

Hindamine on arvestuslik

Läbikukkumise korral on võimalik osaleda 1 kord korduseksamilÕppejõud: Arvi Freiberg (vastutav), Irina Bichele, Kristjan Leiger, Liina Kangur
ÕppematerjalidPraktikumitööd

Töö nr. 1

Töö nr. 2

Töö nr. 3

Töö nr. 3 näidisaruanne

Töö nr. 4

Töö nr. 4 näidisaruanne

Praktikumitöö loetakse tehtuks kui on:
  • tehtud eksperimentaalne osa,
  • tehtud vajalikud arvutused,
  • korralikult vormistatud protokoll,
  • kirjalikult vastatud juhendis olevatele küsimustele ja lahendatud ülesanded,
  • vastatud juhendaja küsimustele.

© TÜMRI Biofüüsika- ja Taimefüsioloogia õppetool