Avaleht


Teadustöö


Inimesed


Kontakt


Lingid


BGMR.07.006 Taimefüsioloogia praktikum (3 EAP)

Tehakse 12 laboratoorset tööd, mille käigus mõõdetakse taimele iseloomulike ühendite (fenoolid, pigmendid) kontsentratsioone ja ensüümide (nitraadi reduktaas, vee fotooksüdatsiooni kompleks) aktiivsust; määratakse fotosünteetilise elektronide transpordi ja taime kasvu kiirust; tutvutakse taimede veevahetuse ja mulla füüsikalis- keemiliste omadustega.


TÜMRI Biofüüsika- ja Taimefüsioloogia õppetool