Avaleht


Teadustöö


Inimesed


Kontakt


Lingid


Taimefüsioloogia LOMR.07.001 (3 EAP)

Kursuses antakse ülevaade taimede veevahetusest, mineraaltoitumisest, fotosünteesist, hingamisest, kasvust ja arengust, nende protsesside omavahelistest suhetest ja seostest väliskeskkonnaga organismi tasandil.

Fotosüntees (Agu Laisk)

© TÜMRI Biofüüsika- ja Taimefüsioloogia õppetool