Tehted astmetega

iDevice ikoon Põhivalemid

 

Kui valemid läksid meelest ära, tuletage neid näidete abil:


a ab = (a a) b = (a b)a,      sest      26 = 22•3 = (22)3 = (23)2

a a+b = a aa b = a baa,      sest      26 = 22+4 = 22•24 = 4 •16 = 64

a 3m + 3 = a 3m · a 3 ,        sest  kui a=2  ja  m=2,           23·2 +3 = 26 · 23 = 29 =512

 


Aadressil

http://www.kool.ee/?5544

leiate

Peatükist Astme mõiste üldistamine leiate selgitusi ja näiteid järgmistel teemadel:

Naturaalarvulise astendajaga aste
Täisarvulise astendajaga aste
Arvu 10 astmed
Juure mõiste
Juurte omadused. Tehted juurtega
Ratsionaalarvulise astendajaga aste

Järgneval leheküljel, mis asub aadressil http://lepo.it.da.ut.ee/~riina/toolehed/

leiate

MS Excel 97 töölehed matemaatika õpetajatele

Palun valige 8. klassi töölehtede seast

Tehted astmetega (7, 8, 9 klass). Tööleht õpilastele, kasutamine arvutis. Autor: Andres Talts

Avage tööleht Microsoft Excel'iga ning harjutamiseks täitke tabeleid Astmete korrutamine, Astmete jagamine ja Astme astendamine. Programm kohe näitab teile, kas vastus on õige või vale.

Tulemusi näete ainult Teie.